Visie


Valentijn van Gorkom

Valentijn van Gorkom

 

Mijn visie is dat bedrijfsprocessen en IT de bedrijfsdoelstellingen van een organisatie optimaal moeten ondersteunen. Ze zijn geen doel op zich, maar moeten zich ten dienste stellen aan de bedrijfsvoering. Want dáár komt uiteindelijk het geld vandaan waarmee alles draaiende wordt gehouden.

Mijn sterke kant is dat ik processen, IT en architectuur kan vertalen naar project-, programma- en bedrijfsdoelen. Daarbij kan ik helder uitleg geven over mijn vakgebied, zodanig dat gebruikers en bedrijfsleiding precies begrijpen wat er gebouwd wordt en indien nodig kunnen bijsturen. Zo ontstaat IT op maat.

Het vanuit die rol inhoudelijk en technisch bewaken van de uitvoering van het project/programma is mij op het lijf geschreven.